Epätyypillinen syömishäiriö

Epätyypilliset syömishäiriöt ovat yleisimpiä syömishäiriäöitä ja usein muistuttavat oireiltaan laihuus- tai ahmimishäiriötä, mutta jokin keskeinen oire jää puuttumaan. Epätyypillinen syömishäiriö voidaan määritellä oireiden ja niiden vaikeuden perusteella.
 
Epätyypillisen syömishäiriön oireet vastaavat psyykkisen häiriön yleispiirteitä, mutteivat täytä häiriön kriteerejä täysin. Häiriö voidaan luokitella epätyypilliseksi, jos se aiheutta toimintakyvyn alenemaan ja merkittävää psyykkistä ja fyysistä haittaa.
 
Syömiskäyttäytyminen on selkeästi häiriintynyt, oireina saattaa olla liiallinen painonhallinta, ahminta tai erilaisin lihomisen välttämis keinoin.