Ahmimishäiriö

Ahmimishäiriö eli bulimia nervosa saa usein alkunsa laihdutusyrityksestä, jonka seurauksena nälän tunne kasvaa suureksi, jolloin riski alkaa ahmia on suuri. Nälän tunne on keskeisimpiä tekijöitä, jotka laukaisevat ahmimiskohtauksen. Laukaisevia tekijöitä on kuitenkin useita, ja ne ovat aina henkilökohtaisia.
 
Syöminen ja painon nousun pelko alkavat hallita elämää. Ahmimishäiriöön altistaa traumaattinen lapsuus, joka on voinut olla alkoholin ja väkivallan värittämä. Sosiaaliset paineet laihuudesta, täydellisyyden tavoittelu, läheisten huomautukset painosta tai kiusanteko painoon liittyen voivat myös olla ahmimishäiriötä aiheuttavia riskitekijöitä
 
Ahmimishäiriöt pysyvät anoreksiaa tehokkaammin ja pidempään piilossa läheisiltä, jopa vuosikymmeniä, koska ahmimiskohtauksia ja oksentamisia on usein vain yksin ollessa. Sairastunut voi olla normaalipainoinen, mikä taas vaikeuttaa syömishäiriön havaitsemista. Joskus ahmimishäiriö voi jäädä pitkäksikin aikaa taustalle, kunnes taas joku asia laukaisee ja aktivoi sen uudestaan.