Syömishäiriöt

Syömishäiriöt ovat yleisiä etenkin nuorilla naisilla. Ennen 18 vuoden ikää jopa joka kymmenes nainen kärsii syömishäiriöstä. Harvinaisempia ne ovat nuorilla miehillä. Syömishäiriön puhkeamiseen liittyy altistavia, laukaisevia sekä ylläpitäviä tekijöitä.

Syömishäiriöt määräytyvät ja muotoutuvat elämäntilanteen mukaan ja kulttuuriset vaikutukset, kuten esimerkiksi kauneusihanteet vain vahvistavat niitä. Alttiuteen sairastua syömishäiriöön vaikuttaa muun muassa henkilökohtainen perhetausta, persoonallisuus, kulttuuri sekä perinnölliset tekijät. Ahdistushäiriöllä, kuten esimerkiksi sosiaalisella pelolla tai yliahdistuneisuudella on yhteys syömishäiriön syntyyn.

Syömishäiriöitä laukaisevat tekijät ovat yleensä tavalliseen elämään liittyviä psyykkistä stressiä aiheuttavia asioita tai tapahtumia. Tällaisia asioita voivat olla muun muassa vanhempien luota pois muutto, seurustelu suhteen aloittaminen tai sen loppuminen, sitoutuminen avioliittoon, koulusta valmistuminen sekä läheisen ihmisen vakava sairaus tai kuolema.

Syömishäiriötä ylläpitävänä tekijänä toimii tiedostamaton pelko siitä, ettei tiedä mitä haluaa. Pelko synnyttää paniikkia, joka pyritään väistämään ajatuksella, että ainakin syömistä pystyisi kontrolloimaan. Syömishäiriötä ylläpitäviä tekijöitä voivat olla sosiaalinen eristäytyminen, masennus, ahdistuneisuushäiriö, unettomuus sekä ilottomuus ja ärtyisyys.