Mistä saat apua syömishäiriöön?

Syömiseen liittyviin ongelmiin tulee puuttua heti, kun pienikin epäily mahdollisesta syömisongelmasta herää, sillä normaalin ja häiriintyneen syömiskäyttäytymisen raja on häilyvä. Syömishäiriöiden havaitseminen on vaikeaa, sillä aika oireiden alkamisesta häiriön tunnistamiseen on usein pitkä.

Apua saa koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lisäksi työterveyshuollosta, terveyskeskuksesta, psykiatrian poliklinikalta sekä akuuteissa tapauksissa päivystysvastaanotolta. Näistä ohjataan tarvittaessa eteenpäin syömishäiriöiden hoitoon erikoistuneisiin yksiköihin.

Syömishäiriöitä hoidetaan pääasiallisesti avohoidossa. Sairaalassa hoidetaan yleensä vakavasti aliravittuja anoreksiaa sairastavia, vaikeasti oireilevia ja moniongelmaisia bulimiaa sairastavia.

Pääpaino hoidoissa ja parantumisprosessissa on nuoren oma motivaatio ja motivointi hoitoon ja paranemiseen. Nuorta voi motivoida esimerkiksi tiedollisen ohjauksen avulla. Siinä vastataan nuorta askarruttaviin kysymyksiin nuoren omien voimavarojen ja halujen mukaan.

Nuorelle ei saa tuputtaa tietoa, vaan tarjota tarvittava tieto, kun nuori itse siihen on valmis. Tiedon tulisi olla totuudenmukaista ja se tulisi  antaa nuorta pelottelematta ja tuomitsematta. Tiedon tuputtamista voidaan välttää myös kysymällä avoimilla kysymyksillä nuorelta, mitä tämä tietää esimerkiksi syömishäiriöistä tai sen vaikutuksista.

Nuori voi hakea itsehoito-oppaita sekä -ohjelmia ja niiden avulla saada apua jo ennen hoitoon pääsemistä. Oppaat ja ohjelmat ovat edullisesti kaikkien saatavilla.