Ahmintahäiriö

Ahmintahäiriö (binge eating disorder, BED) on tavallisin epätyypillinen syömishäiriö. Nuori kokee oman minäkuvan negatiiviseksi, joka saattaa johtua huonoista lapsuuden kokemuksista. Kuten esimerkiksi hyväksikäytöstä, väkivallasta tai perheenjäsenten negatiivisista kommenteista painoa kohtaa.
 
Ahmimisen taustalla on usein syömisestä välittömästi tuleva mielihyvän tunne, johon pyritään aina uudestaan ja uudestaan. Ajan mittaan ahminnan vaikutukset kääntyvät epäsuotuisiksi. Usein tarvitaan yhä enemmän ahmittavaa, jolla pyritään saavuttamaan aiempaa vastaava mielihyvän tunne.
 
Sairauden piirteisiin ei kuulu lihomisen välttämiskeinoja tai pakonomaista liikuntaa. Tämän vuoksi ahmintahäiriö johtaa hoitamattomana vaikeaan lihavuuteen