Mistä saat apua omaiselle?

Nuoren sairastuminen syömishäiriöön vaikuttaa omaisiin monilla eri tavoilla, se vaikuttaa muun muassa sisarussuhteisin, vanhempien parisuhteeseen sekä koko perheen sosiaalisiin väleihin. Omaiset usein pelkäävät, että muutkin perheenjäsenet tai läheiset sairastuvat syömishäiriöön. Vanhemmat ovat huomanneet, että myös sairastuneen sisaruksien käytös on muuttunut sairauden myötä. Vanhemmat pyrkivät suojaamaan sairastuneen sisaruksia tämän taistelulta sairautta vastaan.

Omaiset joutuvat pakostakin kokemaan sairastuneen oireilua, muun muassa ruoan valmistuksessa sekä itsensä vahingoittamisessa. Ruoan valmistus on hyvin pikkutarkkaa ja siinä on tietyt rutiinit. Itsensä vahingoittaminen tapahtuu usein ahmimisena, tyhjentäytymisellä, viiltelynä tai pään hakkaamisella seinään.

Omaisten huomautukset ja tunteiden ilmaisu ovat syömishäiriötä sairastavalle hankalia asioita, varsinkin jos ne kohdistuvat syömiseen, painoon tai muuhun ulkonäköön. Häiriön myötä sairastuneen itsetunto on alentunut, ja hänen on vaikea ottaa vastaan kritiikkiä, vaikka sitä ei alun perin sellaiseksi ole tarkoitettukaan.