Vertaistuki 

Suomen syömishäiriöliitto eli SYLI ry järjestää syömishäiriötä sairastavien omaisille erilaisia vertaistukiryhmiä ja sähköpostivertaistukea. Vertaistuki ei korvaa ammattilaisten tarjoamaa hoitoa, mutta se tarjoaa toisenlaista tukea samassa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä.
 
SYLI ry:n tavoitteena on edistää syömishäiriöisten läheisten hyvinvointia, vaikuttamalla syömishäiriöiden tunnettavuuteen, hoitoon ja kuntoutukseen. SYLI ry tuo esille hoidon ja sairastuneiden aseman epäkohtia, alueellisia eroja hoidossa sekä tukemalla alueellista jäsenyhdistysten ja vapaaehtoisten toimintaa.
 
  • Omaisten ryhmiä vetävät yleensä sairastuneiden äidit. Vertaistukiryhmät eivät sido ketään ja ryhmässä käymisen voi aloittaa missä vaiheessa tahansa.
  • Sähköpostivertaistuki sopii kaikille ja erityisesti niille, joiden paikkakunnalla ei toimi syömishäiriöliiton jäsenyhdistyksiä ja avautuminen on luontevinta kirjoittamalla.