Syömishäiriöihin liittyy syömisongelman lisäksi fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia häiriöitä. Tunnetuimmat syömishäiriöt ovat laihuushäiriö, ahmimishäiriö sekä ahmintahäiriö. Uusina tulokkaina ovat ortoreksia ja lihasdysmorfia, joilla ei vielä ole omia diagnoosejaan. Yleisin syömishäiriö on kuitenkin vähemmän tunnettu epätyypillinen syömishäiriö.

Syömishäiriöt alkavat yleensä vähitellen ja oireet lisääntyvät huomaamattomasti johtuen oireiden arkaluontoisuudesta. Aluksi syömishäiriön oireet pysyvät helposti piilossa. Usein ensimmäinen oire on kuukautisten poisjääminen. Lähipiiri voi huomata painon ja ruokailutottumuksien muutokset, muttei aina niitäkään. Ulospäin ei välity inhoa ja häpeää, mitä nuori voi tuntea itseään kohtaan.

Nuorten syömishäiriöiden syntyyn vaikuttavat murrosikä, kulttuuri, sukupuoli, perinnöllisyys, persoonallisuus sekä ulkoiset tekijät, kuten  muun muassa ystävyys- ja perhesuhteet sekä elämän muutokset.