Linkit

Syömishäiriöliitto – SYLI ry, tietoa syömishäiriöistä:  http://www.syomishairioliitto.fi/syomishairiot/ 
 
Tietoa laihuushäiriöstä, Terveyskirjasto: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00111
 
Tietoa ahmimishäiriöstä, Terveyskirjasto: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00352
 
Tietoa ahmintahäiriöstä, Terveyskirjasto: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00819
 
Käypä hoito - Suositus syömishäiriöistä: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50101
 
MLL, vanhempainnetti, syömishäiriöt: http://www.mll.fi/vanhempainnetti/kipupisteita/onko_nuorella_kaikki_hyvin/tietoa_psyykkisista_ongelmista/syomishairio/